Poradenství pro chemii a životní prostředí.

Na těchto stránkách můžete získat základní přehled o povinnostech vyplývajících z příslušných zákonů, najdete zde nejpoužívanější formuláře žádostí, hlášení, evidencí a výkazů. Zároveň je zde prostor pro výměnu informací a zkušeností.
V každém následujícím bloku je zahrnuta i nabídka na zhotovení konkrétních prací.


Vodní hospodářství

Kromě aktivního poradenství zde najdete vzory žádostí o povolení staveb, odběrů, vypouštění odpadních vod, formulářů pro ohlašování a vykazování údajů, záloh a poplatků.

 • Plány opatření pro případ havárie
 • Povodňové plány
 • Provozní řády
 • Zajištění vodoprávních povolení

Chemické látky

Poradenství bude reagovat na přímé dotazy.


Nabídka konkrétních prací zahrnuje:

 • Zpracování bezpečnostních listů
 • Školení podle zákona číslo 258/2000 Sb.
 • ...
 • ...

Odpadové hospodářství

Obecné informace o nakládání s odpady. Konkrétní poradenství lze poskytnout na základě dotazů. Kromě nastavení zásad správného nakládání s odpady ve vaší firmě nabízíme:

 • Zpracování plánů odpadového hospodářství
 • Externí poradenství
 • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • Zpracování hlášení o roční produkci a nakládání s odpady